Over VABS

Het VABS is een organisatie van én voor plattelandsvrouwen. Het is hoofdzakelijk een culturele vereniging, maar er is ook een syndicale werking. Wie lid is krijgt niet enkel het maandblad “Ook voor u, mevrouw” in de bus, maar wordt daarenboven ook uitgenodigd om deel te nemen aan talrijke activiteiten.

De verschillende afdelingen, verspreid over gans Vlaanderen, organiseren eigen activiteiten zoals kooklessen, bloemschikken, knutsellessen, voordrachten, cursussen, …

VABSvzw bestaat sinds 22 maart 2010 officieel als een afzonderlijke vzw binnen de ABS-familie.  De VABS-bestuursleden zijn uw collega’s, maar ze zijn ook gedreven ‘vrijwilligsters’. Zij organiseren activiteiten in de afdeling en zij zetten zich ook syndicaal in om uw rechten als vrouw – in de land- en tuinbouw – te verdedigen.

Lid worden?

U kan kiezen om lid te worden van een plaatselijke afdeling van VABS of om steunend lid te worden. U kan hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de betrokken afdeling of met Kristel Dhont op het secretariaat te Beveren-Roeselare, tel. 051 26 08 20 – vabs@absvzw.be. Voor slechts 15 €/jaar wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan tal van activiteiten. Bovendien krijgt u dan ook maandelijks het magazine “Voor u, mevrouw” in de bus.

Het lidgeld wordt betaald aan de plaatselijke afdeling. Indien er in uw buurt nog geen afdeling bestaat, betaalt u aan VABS-nationaal. Hiervoor neemt u contact met het secretariaat en stort u uw lidgeld op rekeningnr. BE39 1030 2414 8119. Vermeld in de mededeling: nieuw steunend lid.

Bestuursploeg VABS-nationaal 2017  – 2021

Nationaal voorzitster
Lut Bellegeer, Lostraat 26, 8647 Lo-Reninge –  049724 53 63 – lutbellegeer@hotmail.com

Eerste ondervoorzitster
Isabelle Baeyens, Sinaaistraat 63, 9160 Lokeren – 0472 41 56 95 – devylder.baeyens@telenet.be

Tweede ondervoorzitster
Ria D’Hoedt, Diksmuidestraaat 62 B, 8433 Middelkerke –  0496 43 63 79 – ria_dhoedt@hotmail.com

Financieel verantwoordelijke
Marleen D’heygere, Vijverbeek 3, 9688 Schorisse – 0497 45 86 03 – marleendheygere@telenet.be

Secretaresse
Hilde Uleyn, Amersveldestraat 2, 8830 Hooglede – 0476 60 83 90 – uleynhilde@hotmail.com

Bestuursleden:

  • Gerda Butaye, Krombekestraat 80, 8691 Stavele – 0478 24 65 01 – butayegerda@gmail.com
  • Ilse Rollez, Langemarkseweg 23, 8904 Boezinge – 0478 24 74 51 – henk.tommelin@skynet.be
  • Reinhilde Verbeeck, Wafelstraat 5, 9667 Horebeke – 0495 88 07 01 – rh_verbeeck@hotmail.com
  • An Van Driessche, Everslaarstraat 123, 9160 Lokeren – 0499 18 18 60 – maes.dirk.an@skynet.be
  • Els De Cock, Riet 13 B, 9190 Stekene – 0472 80 29 88 – cerpentier.decock@gmail.com
  • Yolande Bielaer, Hogerheistraat 36, 1880 Kapelle-O-D-Bos – 0496 23 69 61- yolande.bielaer@absvzw.be
  • Leen Van Dijck, Herselingweg 25, 2990 Loenhout – 0472 76 62 68 – louis.van.hasselt@telenet.be
  • Suzanne Bosmans, Keizel 35, 3590 Diepenbeek – 0478 74 49 91 – andre_vandenhoudt@hotmail.com

Adviserend lid vanuit Jong ABS:
Ann Dieleman, Heirweg 24, 9180 Moerbeke-Waas – 0474 56 56 31 – vanloo.dieleman@skynet.be

Secretariaat en Redactie:
VABS vzw, Industrieweg 53, 8800 Roeselare – 051 26 08 29 – vabs@absvzw.be – contactpersoon: Kristel Dhont

Bestuur